Jemanđa

Božanstva vode

Oriše Jemanđa, Olokun, Olosa – božanstva mora – donose blagost, blagostanje i odnose patnju. U proučavanju prirode i njenih principa, voda ima posebno značenje: voda života. Kako voda sačinjava veliki postotak našeg tela, tako i njen duhovni deo ima ogroman uticaj na nas: na naše emocije, misli, duhovni aspekt. Koliko je voda bitna za dnevnu Božanstva vode

Ženski princip u energijama prirode

Biti žena nije isto što i razvijati ženski princip. Ako sagledamo kako smo došli na svet – spajanjem muškog i ženskog – jasno je da svako u sebi nosi oba ta principa. Pitanje je: – Kako ih uravnotežiti? Disbalans nastaje vrednosnim upoređivanjem, precenjivanjem jednog i/li obezvređivanjem drugog principa. Ko je važniji: mačak ili pas? Koliko Ženski princip u energijama prirode